Responsive image

Sopivan toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Kirjoittaja: Sopiva | Julkaistu: 2.2.2018

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Yhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä ja purkaa yksilöiden, ryhmien ja ideologioiden vastakkainasettelua yhteiskunnassa edistämällä sovittelua ja sovittelujournalismin soveltamista toimittajien ja  journalismin sekä joukkoviestinnän tutkijoiden kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee journalistisia tuotoksia verkkosivuillaan ja muissa medioissa, järjestää työpajoja ja koulutuksia sekä tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja liittojen kanssa. Lisäksi yhdistys kerää tutkimustietoa journalismin aloille ja kansalaisjärjestöille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hakee rahoitusta niitä myöntäviltä tahoilta ja vastaanottaa lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä sekä erilaisilta yhteisöiltä. Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua. Yhdistys voi harjoittaa ydintehtäväänsä liittyvää liiketoimintaa.

2.Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Vastakkainasettelu, polarisaatio, vihapuhe ja dialogin tarve nousevat julkiseen keskusteluun päivittäin. Monet suomalaiset jakavat huolemme tilanteesta. Sopiva tarjoaa paikan dialogista ja kohtaamisesta kiinnostuneille ihmisille.

Sovittelujournalismi on uusi asia sekä journalisteille että tavallisille ihmisille. Uuden julkaisutoiminnan luominen on haastavaa mutta mahdollistaa uudenlaisen journalismin tekemisen. Yhteistyö Tampereen yliopiston tutkimuskeskus COMETin kanssa lisää toimintamme vaikuttavuutta. Haluamme tarjota sovittelujournalistista koulutusta niin toimittajille kuin muillekin toimijoille. Tarvitsemme itsekin lisää koulutusta asiasta, esimerkiksi tutkijoilta Suomesta ja ulkomailta. Yhdistyksen pohjatyötä on tehty yli vuoden ajan. Meillä on paljon halukkaita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toiminta pitäisi saada konkretisoitua. Tärkeää on myös yhdistyksen tunnettuuden lisääminen.

Vapaaehtoisemme ovat motivoituneita, mutta tarvitsemme lisää vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Hallituksessamme on vaikuttajia niin mediasta, politiikasta, tutkimusmaailmasta ja yrityselämästä. Hallituksen avulla saamme ideoita toimintaamme ja pystymme mahdollistamaan yhteistyön erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Tärkeä toimintamuotomme ovat hyvin menestyneet keskustelutyöpajat, joiden järjestämistä jatketaan. Apurahojen hakemista jatketaan ja etsitään myös muita varainhankinnan muotoja.

Vaikutuksemme on kasvanut etenkin syksyllä 2017. Hallituksemme puheenjohtaja esiintyi esimerkiksi sisäministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisessä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn kansallisessa seminaarissa syyskuussa 2017. Facebook-ryhmämme on kerännyt lyhyessä ajassa yli 200 seuraajaa.

 

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Seuraavat tavoitteet toimenpiteineen käynnistetään vuoden 2018 aikana resurssien ja rahoituksen niin salliessa.

 

PAINOPISTE 1: SOVITTELUJOURNALISMI

— Tavoite 1: Oma julkaisutoiminta.

Toimenpiteet:

 • sisällöntuottajien rekrytointi
 • rahoitusmallin luominen
 • markkinointi

 

— Tavoite 2: Toimittajien kouluttaminen

Toimenpiteet:

 • yhteistyön kehittäminen eri tahojen kanssa

 

PAINOPISTE 2: AKTIIVIT

— Tavoite 1: Aktiivien sitouttaminen ja toimenkuvien selkiyttäminen

Toimenpiteet:

 • Esittelytilaisuus kiinnostuneille
 • jäsenkirje
 • Jäsentapahtumat (virkistyspäivä)
 • somekampanja uusien aktiivien etsimiseksi
 • toimenkuvien ja tehtävien selkeä määrittely

 

— Tavoite 2: Koulutus: varsinaisten jäsenten sovittelujournalistisen osaamisen lisääminen

Toimenpiteet:

 • Muu koulutus

 

PAINOPISTE 3: RAHOITUS

— Tavoite 1: Rahoituskanavien etsiminen

Toimenpiteet:

 • varainhankintavastaavan ja markkinointivastaavan rekrytointi
 • sponsorisuhteiden luominen (esim. mediatalot, järjestöt, yksityishenkilöt)
 • jäsenmaksut

 

— Tavoite 2: Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Toimenpiteet:

 • asiantuntijapalveluiden markkinointi
 • Sopiva-tuotteet (esim. paidat, pinssit)

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

Tavoitteena on, että yhdistyksellä on 120 kannatusjäsentä vuoden 2018 loppuun mennessä. Kannattajajäsenet saavat alennuksia maksullisista tapahtumistamme. Järjestämme jäsenillan kahdesti vuodessa: kesällä menemme virkistysretkelle, ja syksyn jäsenilta järjestetään ennen syysjäsenkokousta. Järjestämme helmikuun alussa tutustumisillan, jossa kerromme kannatusjäsenyydestä ja vapaaehtoistoiminnasta.

Keväällä 2018 järjestämme keskustelutyöpajan ainakin Nuorten Ääni -toimituksen ja Youth Against Violent Extremism -verkoston (YAVE) nuorten kanssa. Kesäksi tutkimme mahdollisuutta osallistua Maailma kylässä -festivaaleille toukokuussa. Syksyllä 2018 yhdistys osallistuu sisällissota 100 vuotta -keskusteluun mahdollisesti yhteistyössä Naapuruussovittelun keskuksen kanssa. Lisäksi järjestämme loppusyksystä tapahtuman liittyen köyhyyteen ja taloudelliseen eriarvoistumiseen.

 

5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta

Jatkamme yhteistyötä Tampereen yliopiston tutkimuskeskus COMETin kanssa sovittelujournalismin soveltamisessa ja selvitämme mahdollisuutta järjestää yhteisiä työpajoja toimittajille. Tutkimme mahdollisuutta yhteistyöhön eri järjestöjen ja hallitusten sidosryhmien kanssa.

 

6. Tiedottaminen

∙ Keväällä 2018 luodaan ulkoinen ja sisäisen viestintäsuunnitelma. Pyrimme tavoittamaan uusia jäseniä mukaan toimintaamme eri viestintäkanavien kautta. Säännöllisen ja aktiivisen tiedottamisen tavoitteena on sitouttaa jäsenet yhdistyksen toimintaan ja tiedottaa sovittelujournalistisesta toiminnasta.

 

Sosiaalinen media

∙ Keväällä 2018 tehdään somesuunnitelma aikataulusta ja sisällöistä. Hyödynnämme seuraavia sosiaalisen median kanavia:

 • Facebook (Sovittelujournalistit, @SopivaRy): Facebook-sivuillamme jaetaan omaa ja muiden tuottamaa sisältöä, joka edistää sovittelua ja  sovittelujournalismia. Tavoitteena on saada 1000 seuraajaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Facebookissa tuomme myös esiin toimintaamme, mm. luomalla tapahtumia ja tekemällä livelähetyksiä tapahtumista.
 • Twitter (SopivaRy): Luomme Twitter-tilin viimeistään kesällä 2018. Osallistumme keskusteluun vähintään pari kertaa viikossa. Kerromme myös omasta toiminnastamme ja sovittelujournalismista. Tavoitteena on saada 100 seuraajaa vuoden 2018 loppuun mennessä
 • YouTube (Sopiva ry): Kaikki vuoden aikana tuotetut videot (lukuun ottamatta Facebook-livet) julkaistaan YouTube-kanavallamme
 • Kotisivut: Kotisivuillamme tuomme esiin yhdistyksen toimintaa ja aatteita. Tuotamme sivuille uutisia ja julkaisemme sisältöä blogissamme.
 • Jäsenkirje: Jäsenkirjeen avulla jäsenistö pysyy ajan tasalla Sopivan toiminnasta. Kerran kuussa julkaistava jäsenkirje tiedottaa tulevista mm. tapahtumista ja jäseneduista.