Maaliskuun juttu: Helsingin Sanomat & Suomi puhuu -kampanja

Suomessa tehdään jatkuvasti hienoa journalismia. Yhteiskunnallisen vuoropuhelun ja moniäänisyyden edistäminen ei vaadi aina isoja erityisprojekteja, vaan arkista toimittajantyötä – usein riittää, että on ajatus mukana ja halu kuunnella. Siksi Sopiva ry. on päättänyt alkaa antaa kuukausittain tunnustusta journalistisille jutuille ja teoille, jotka mielestämme toteuttavat sovittelujournalismin henkeä.

Maaliskuussa Sopiva kiittää Helsingin Sanomien Suomi puhuu -kampanjaa. Kampanjan aikana Helsingin Sanomat julkaisi useampia sovittelujournalistisia juttuja, kuten:

Suomi puhuu -kampanjassa Helsingin Sanomat toivat erilailla ajattelevia suomalaisia yhteen keskustelemaan yhteiskunnallisista kysymyksistä. Kaikki kampanjaan osallistuneet vastasivat verkossa Helsingin Sanomien kyselyyn. Vastausten perusteella algoritmi valitsi osallistujille muiden vastaajien joukosta mahdollisimman erimielisen parin. Nämä parit tapasivat sunnuntaina 30.3. eri puolilla Suomea. Helsingin Sanomat teki muutamasta tapaamisesta jutun, minkä lisäksi aihetta käsiteltiin muissakin lehden jutuissa maaliskuussa.

Suomi puhuu -kampanja on lähestulkoon oppikirjaesimerkki sovittelujournalismista: se tuo eri tavoin ajattelevia ihmisiä yhteen sekä antaa heille mahdollisuuden kohdata ja keskustella. Keskustelun pohjalta tehdyissä jutuissa välittyi dialogi ja halu ymmärtää toista. Moni pari päätyi pohdinnoissaan siihen, että asiat harvemmin ovat joko tai, vaan useimmiten siltä väliltä, ja tämä myös tuotiin esiin jutuissa.

Suomi puhuu -kampanja perustui saksalaisen Zeit Online -verkkolehden järjestämään Deutschland Spricht -tapahtumaan. Helsingin Sanomissa Suomi puhuu -kampanjaa veti toimituspäällikkö Laura Saarikoski. Kampanjan tavoitteena oli saattaa erilailla ajattelevia ihmisiä yhteen ja vähentää näin yhteiskunnallisia jännitteitä. “Jos ihmisiä kielletään ilmaisemasta mielipiteitään, ne eivät katoa, vaan koteloituvat ja purskahtavat esiin muualla. Rohkeita ovat ne, jotka uskaltavat käydä keskusteluja toisin ajattelevien kanssa – myös sellaisten, jotka eivät hyväksy heitä”, Saarikoski kirjoitti kolumnissaan.


Viimeisimmät julkaisut