Mikä Sopiva on?

Sovittelujournalismin tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteiskunnallisista jännitteistä sekä luoda sellaista julkista keskustelua, johon on mielekästä ja turvallista osallistua erilaisista näkökulmista. 

Toimitustyössä sovittelujournalismi tarkoittaa muun muassa itsekriittisyyttä journalismin omia vastakkainasetteluja tuottavia käytäntöjä ja rakenteita kohtaan, moniäänisyyteen pyrkimistä sekä vuorovaikutukseen panostamista yleisön kanssa. 

Sovittelujournalismi auttaa myös muita yhteiskunnan toimijoita hahmottamaan journalismin ja julkisen keskustelun merkityksen osana kansalaisten osallistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja polarisaation ehkäisemiseen tähtääviä toimia. 

Sovittelujournalismin tausta on toimittajien ja tutkijoiden kokeilevassa yhteistyössä. Voit lukea lisää lähtökohdista ja aiemmista kokeiluista Sovittelujournalismin käsikirjasta

Sopiva ry. jatkaa sovittelujournalismin kehittämistä ja soveltamista monin tavoin. Yhdistys toimii yhteisenä alustana toimittajille, tutkijoille ja muille paremman julkisen keskustelun ja journalismin kehittämisestä kiinnostuneille. Tarjoamme kollegiaalista tukea järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja muita turvallisia paikkoja ajatustenvaihdolle. (Ks. Ajankohtaista)

Verkostojensa kautta Sopiva on mukana erilaisissa hankkeissa, jotka pyrkivät tukemaan erilaisten väestöryhmien rinnakkaiseloa ja auttamaan ristiriitojen paremmassa julkisessa käsittelyssä. Ota siis rohkeasti yhteyttä, vaikka et olisi journalisti tai työskentelisi median parissa!

LUE LISÄÄ:

SOJO:n periaatteet

Sovittelujournalismin käsikirja


Viimeisimmät julkaisut