Ilmoittaudu mukaan Ilmastojournalismityöpajaan!

Ilmastopolitiikka on aikamme tärkeimpiä yhteiskunnallisia aiheita. Journalistisen jutun aiheena se ei kuitenkaan ole niitä helpoimpia, kun halutaan käsitellä monimutkaista aihetta tarkasti ja samalla yleisöä puhuttelevasti. Keinoja olisi kuitenkin löydettävä, sillä kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu oikeus saada tietoa ja osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon, ja journalismin tehtävä on auttaa tässä. 

Parhaillaan uudistetaan ilmastolakia, josta halutaan ympäristöministeriön mukaan ”unelmien ilmastolaki” varmistamalla laaja kansalaiskeskustelu jo lain valmisteluvaiheessa. Mitä juuri sinun lukijoittesi olisi hyvä tietää ilmastolaista? Haluaisitko tehdä aiheesta hyvän jutun? Millaista keskustelua ilmasto- ja ympäristöaiheista haluaisit nähdä enemmän? 

Tule mukaan työpajaan pohtimaan näitä kysymyksiä ja saamaan kollegiaalista tukea juttujen ideointiin sekä konkreettista apua juttuprosessiin! Käytettävissämme on tuoretta tutkimustietoa kansalaisten asenteista, suora keskusteluyhteys lainvalmistelijoiden kanssa sekä sovittelujournalismin kaikki työkalut (http://www.sovittelujournalismi.fi/). 

Työpajatapaamiset järjestetään kokonaan verkko-osallistumisena Zoom-alustalla seuraavina ajankohtina:  

Maanantai 28.9. klo 15-18
Maanantai 5.10. klo 15-18
Keskiviikko 21.10. klo 15-18

Työpajojen pohjustukseksi suosittelemme myös osallistumista yhteispohjoismaiseen webinaariin:

Torstai 17.9. klo 19.30 – 20.30 Nordic Forum for Social Responsibility in Journalism -webinaari Finland and ’the Dialogic Turn’? Experiences from and Expectations for Conciliatory Journalism  (https://sites.tuni.fi/nordicforum/events/)

Työpajoihin osallistuminen on maksutonta. 

Työpajan järjestävät yhteistyössä Sopiva ry. (www.sopiva.org) ja Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke (www.bibu.fi, www.demokratiakiihdyttamo.fi). 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: mikko.hautakangas@helsinki.fi tai 040 190 1363.

Mikä on uusi ilmastolaki?
Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolakia uudistetaan ja vahvistetaan, jotta tämä tavoite toteutuu. Hallitusohjelman mukaan ilmastolain ohjausvaikutuksia vahvistetaan nykyisestä. Vuoden 2050 tavoite päivitetään ja lakiin lisätään hiilineutraaliuspolkua vastaavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Ilmastolain tavoitteiden toteuttamiseksi uudistetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmat sekä valmistellaan maankäytön ilmasto-ohjelma. Hallituksen esityksen uudistetuksi ilmastolaiksi on määrä valmistua 2021. (https://www.ym.fi/ilmastolaki


Viimeisimmät julkaisut