Moniäänisyysmittarin logo ja lyhyt sanallinen selostus palvelusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi rahoituksen Moniäänisyysmittarin kehittämiselle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Tampereen yliopistolle reilut 22 000 euroa rahoitusta Moniäänisyysmittarin kehittämiseen edelleen. Kyse on tutkimushankkeesta, jossa kartoitetaan journalismin moniäänisyyden mittaamisen mahdollisuuksia ja kehitetään tapoja lisätä moniäänisyyttä toimitusten käytännöntyössä. Hankkeen tiivistelmän voi lukea täältä.

Päätös tarkoittaa sitä, että Sopiva ry:n tiimin v. 2019 Uutisraivaaja-kilpailussa kehittämä Moniäänisyysmittari jatkaa elämäänsä! Sopivan alkuperäisenä visiona oli kehittää journalismin yleisöille tapa ja työkalu arvioida journalismin haastateltavavalintoja ja sitä kautta moniäänisyyden toteutumista. Uutisraivaaja-kilpailun aikana ideaa kehitettiin yhdessä STT:n ja YLE:n kanssa. Silloin keskityttiin miettimään, millainen työkalu voitaisiin kehittää toimitusten sisäiseen käyttöön, joka tukisi moniäänisempien valintojen tekemistä arjen työssä. Intensiivisen Uutisraivaaja-jakson aikana syntyi mittarin demoversio, joka avasi jo monia kiinnostavia visioita siitä, mitä kaikkea dataa journalismin moniäänisyyden käyttöön voitaisiin valjastaa.

Uutisraivaaja-jakso ja innostavat keskustelut journalismin kenttäväen kanssa nostivat esiin myös tukun kysymyksiä, joihin on vaikea suoralta kädeltä löytää vastauksia. Kertooko haastateltavien tunnistaminen ja heidän moninaisuutensa arviointi riittävästi journalismin moniäänisyydestä? Millaista moniäänisyyttä journalismin pitäisi tavoitella? Onko journalismin tehtävä edistää esimerkiksi sukupuolten tai vähemmistöryhmien tasa-arvoa julkisessa keskustelussa, vai kuuluuko sen vain heijastaa olemassa olevaa yhteiskunnan tilannetta?

Mm. nämä kysymykset johtivat tiimimme jäsenen Matleena Ylikosken aloittamaan jatko-opinnot Tampereen yliopistossa, aiheena tietysti Moniääninen journalismi. Tutkimusongelmana on selvittää, mitä moniäänisyyden käsite pitää sisällään suomalaisen journalismin kontekstissa, ja millaista potentiaalia siinä on journalismin kehittämiseksi.

Moniäänisyysmittarin työstäminen valmiiksi palveluksi on osa Ylikosken väitöstutkimusta. Tukena työssä on journalistiikan apulaisprofessori Laura Ahvan johtama tutkimusryhmä, laaja-alainen ohjausryhmä sekä mediakentän yhteistyökumppaneina STT ja Kaleva Media, jotka saavat mittarin hankkeen myötä omaan käyttöönsä.

Sopiva ry kiittää Media-alan tutkimussäätiötä luottamuksesta hanketta kohtaan ja toivottaa menestystä kaikille osapuolille!


Viimeisimmät julkaisut