Sopiva SuomiAreenassa 2021: “Haastateltavana pitäisi saada tarkistaa koko juttu”

Moni toimittaja antaa haastateltavan tarkistaa omat sanomisensa mutta ei koko juttua. Tätä yleistä käytäntöä kritisoitiin Sopiva Sovittelujournalistit ry:n järjestämässä keskustelussa Suomi Areenassa 16. heinäkuuta. Keskustelun otsikko oli “Kuka uskaltaa tulla kuulluksi mediassa?”.

Mediataloissa tavoitellaan nyt moniäänisyyttä ja yhä useampien erilaisten ihmisten toivotaan tuovan julki kokemuksiaan ja mielipiteitään. Mutta kun haastattelu on annettu ja juttu julkaistu, voi haastateltava jäädä yksin somemyrskyn keskelle. 

Ihmisoikeusaktivisti ja Fenix Helsingin toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed sekä terveyteen liittyvien tiedekiistojen yliopistotutkija Pia Vuolanto toivovat molemmat, että haastateltava saisi tarkistaa koko jutun ennen sen julkaisua ja siten nähdä, millaisessa yhteydessä omat sanomiset on esitetty.

”Kyllä pitäisi saada nähdä jutusta enemmän ennen julkaisua etenkin jos juttu altistaa haastateltavan vihapuheelle. Kun jää yksin vihapuheen keskelle, niin sitä sitten yksin miettii, miksi edes annoin tämän haastattelun”, Ahmed sanoi. 

Keskustelussa puhuttiin myös siitä, mitä erityistä toimittajien olisi osattava huomioida moniäänisyyttä edistäessään ja erilaisia haastateltavia kohdatessaan. Yleisradion vuorovaikutuspäällikkö Sami Koivisto painotti toimittajien tunnetaitojen merkitystä.

”Mitä pidemmälle keskustelukulttuurin muutos on edennyt, sitä enemmän koen tarvitsevani ennen toimittajan uraa hankkimiani terapeutin taitoja, kuten taitoa kuunnella”, Koivisto sanoi.

Karjankasvattaja-somevaikuttaja Sakari Peltola taas toivoi syvällistä analyysiä ihmisten ennakkoluuloista.

”Tänä aikana on sellainen ihanne, että ihmisillä ei ole ennakkoluuloja, vaikka kaikilla niitä on, ja niistä pitäisi uskaltaa keskustella”, Peltola sanoi.

Sopivan keskustelua johtivat Noora Kettunen ja Mikko Hautakangas.

Viimeisimmät julkaisut