Sovittelujournalistien Facebook-tilit on palautettu – kokemus osoitti, että somemoderoinnin suurin ongelma ei ole vaientaminen vaan dialogin puute

Sovittelujournalistit – Sopiva ry:n yhdistystili Facebookissa sekä sen kuuden ylläpitäjän henkilökohtaiset profiilit palautuivat käyttöön jälleen tiistaina 19.1. Tilit poistettiin ilman ennakkovaroitusta tai perusteluja lauantaina 9.1.

Aivan tarkkaa vahvistusta emme edelleenkään ole saaneet sille, miksi tilit poistettiin. Emme myöskään tarkalleen tiedä, miksi tilit palautettiin, tai millainen toiminta jatkossa voisi johtaa samojen tapahtumien toistumiseen. Keskiviikkona 20.1. saimme kuitenkin Facebookin edustajalta sähköpostin, jonka mukaan kyse oli tekoälyvetoisen automaattimoderoinnin virheestä, sekä pahoittelut aiheutuneesta vaivasta. 

Tämä vahvistaa oletuksemme siitä, että tilien poistaminen liittyi salaliittoteorioita koskevaa tutkimusta käsittelevään lukupiiriimme, jota mainostaneessa Facebook-tapahtumassa mainittiin mm. QAnon erään luettavan tekstin otsikossa. Koska tilien palauttamisesta huolimatta tuo yksittäinen Facebook-tapahtuma on poistettu, voidaan pitää melko varmana, että juuri tuo päivitys tarttui algoritmin haaviin.

Näiden kymmenen päivän aikana olemme onnistuneet erilaisia kanavia ja suhteita käyttäen tavoittamaan sähköpostitse Facebookille työskenteleviä henkilöitä, joiden kautta saimme asiamme vireille, tilimme tarkistettiin ja virhe korjattiin. Viestintä on kuitenkin näissäkin tapauksissa ollut hyvin niukkaa ja neutraalia. Arvelemme, että tämä ei ole yksittäisten työntekijöiden valinta vaan Facebookin toimintamalli. On helppo uskoa, että monille vastaavien toimenpiteiden kohteiksi joutuneille tilanne on hyvin turhauttava. Meidän taustamme toimittajina ja tutkijoina sekä tapauksemme saama julkinen huomio saattoi auttaa meitä ja ainakin nopeuttaa asian käsittelyä. Tietoomme on nyt tullut useita tapauksia, joissa yhteyden saamiseksi on taisteltu jopa kuukausia. Meihin on oltu yhteydessä myös ulkomailta, missä toimittajilla on vastaavia kokemuksia somesisältöjen poistamisesta ja journalistisen työn hankaloitumisesta algoritmisen sääntelyn seurauksena.

Tämä kokemuksemme osoittaa, millaisia ongelmia sosiaalisen median keskusteluiden ja ryhmien moderointiin liittyy. Käyttäjien valtavan määrän takia sosiaalisen median yritykset turvautuvat automaattisiin moderointiratkaisuihin, joista puuttuu täysin mahdollisuus vuorovaikutukseen ja kuulluksi tulemiseen. Kun mahdollisuutta jatkokeskusteluun ei ole, toimenpiteiden kohteeksi joutuville on tarjolla lähinnä vääryyttä kokeneen uhrin tai tuomitun syyllisen asema, kokemus ulos sulkemisesta ja oman toiminnan normien vastaisuudesta. Seurauksena lienee harvoin oman ajattelun tarkistaminen tai toiminnan lopettaminen vaan ennemminkin vetäytyminen entistä kauemmas yhteisistä säädellyistä julkisen keskustelun areenoista. 

Tällainen vastajulkisuuksien syntyminen ja vahvistuminen on nähtävissä viimeaikaisissa sosiaalisen median tapahtumissa, joissa amerikkalainen Trump-mielinen keskustelu etsii uusia toiminnan tiloja Parlerin ja Gabin kaltaisilta alustoilta. Mutta sama ilmiö vaikuttaa myös laajemmin yhteiskunnallisessa julkisuudessa, myös meillä Suomessakin, kun pyrkimykset huolehtia yhteisen keskustelun turvallisuudesta johtavat ohitetuksi tulemisen kokemuksiin ja epäluottamukseen. Julkista keskustelua hallinnoivien (olipa kyseessä sitten sosiaalisen tai perinteisen median toimijat) olisikin kyettävä entistä paremmin tunnistamaan, missä tarvitaan suoranaista keskustelun rajaamista, missä taas pitäisi panostaa kuuntelemiseen ja dialogiin.

Olemme vastikään myös ottaneet kantaa EU:n lainsäädäntöhankkeeseen, jossa pyritään suitsimaan somejättien valtaa ja antamaan sosiaalisen median käyttäjille mahdollisuus vaikuttaa alustan sisältöjen kohdentamiseen sekä omiin tietoihinsa. Tapauksemme osoitti konkreettisesti, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Säädökset takaisivat viime kädessä mahdollisuuden valittaa sometilien poistamisesta oikeusistuimeen. Toivottavasti näin raskaisiin keinoihin ei tarvitse tulevaisuudessakaan turvautua, vaan sisältöjen hallintaan kehitetään sujuvampia ja vuorovaikutteisempia kanavia näiden asioiden hoitamiseen. Kannanottomme voi lukea täältä.

Lisätietoa:

Mikko Hautakangas

mikko.hautakangas@helsinki.fi

040 190 1363

Noora Kettunen

noora.kettunen(a)yle.fi


Viimeisimmät julkaisut